Използвайте този банер, за да информирате клиентите за специални функции за вашите продукти или различни промоции като безплатна доставка.