Условия за ползване

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Последна актуализация: 01 март 2021

Този сайт се управлява от IVentis Ltd с централен офис, разположен на 75а, ул. Димитър Талев, 4000 Пловдив, България. Email: info@coldfire.net, тел.: +359 32 398 870, ДДС ID: BG202251989.

Тези Общи условия подлежат на преразглеждане по всяко време и оттам и купувачите, така и на продавачите са поискани внимателно да прочетете тези Условия за ползване от време на време преди да изброявате всеки продукт или преди да направите покупка на продуктите. Преразгледаните Общи условия се предоставят на онлайн магазина на Coldfire. Ако е предоставено такова съоръжение, можете да определите кога тези Условия са били последно променени, като се позовават на посочената по-горе легенда "последна актуализация".

Искате се редовно да посещавате онлайн магазина на Coldfire, за да видите най-актуалните условия на услугата. Вашата отговорност е да проверите тези Условия за ползване периодично за промени и купувачът следва да проверяват и допълнителни условия на продавача в списъка с продукти. Може да бъдете помолени да предоставите конкретното си съгласие за всякакви актуализации по определен начин преди допълнително използване на онлайн магазина на Coldfire и свързаните с тях услуги. Ако не се потърси отделно съгласие, продължаването на онлайн магазина след такива промени и модификации в онлайн магазина или тези условия ще представляват вашето приемане на такива промени или модификации.

1. Оферта и приемане на продукта.

Coldfire като продавач (този термин се използва в текста по-долу за Coldfire онлайн магазин в качеството си на продавач), който прави оферта за продажба на продуктите, изброени от Продавача на онлайн магазина на Coldfire и купувача при приемането на продуктите за закупуване на продуктите Така посоченият от продавача приема такова предложение за продажба от продавача. Съответно, договорът за продажба на продукта е двустранна договор между купувача и продавача. Шофьор не е бенефициент на трета страна по такъв двупартитен договор. Купувачът разбира и се съгласява, че офертата за продажба на продукта от продавача не е абсолютна или не-условна оферта. Такова предложение за продажба от продавача е обект на отхвърляне от страна на продавача по всяко време преди предоставянето на продукта на купувача и без никакво задължение да възлага или предоставя каквато и да е причина за такова отделяне и без никакво съгласие от купувача и без никаква отговорност или всяко задължение към купувача. Продавачът и купувачът разбират и са съгласни, че пазарът има право да отменя всяка сделка за продажба, да обяви или приемане (i) по какъвто и да е причина в съответствие с Споразумението за продавача, настоящите Условия, Условия за ползване на уебсайта, Декларацията за поверителност или по какъвто и да е договор \ t или политика между магазините, от една страна и продавача или купувача, от друга страна, или (ii) по ред или обучение от всякакви законови, квазисно или съдебни органи.

2. продукт (и).

Наличността на продукта под офертата за продажба подлежи на промяна без предизвестие преди закупуването на продукта от купувача. Възможно е обаче да има обстоятелства, при които продуктът не може да бъде доставян на купувача след покупката. В такова събитие, продавачът може да отмени или да инструктира пазаруването, за да отмени такава покупка без никакви прибягване до купувача и без никаква отговорност към продавача или за пазаруване. Ако поръчката на купувача е толкова анулирана, след обработването на плащането, посочената сума ще бъде обърната / преведена на купувача или на банковата сметка, предоставена от купувача за такъв обрат, или на платежния инструмент на купувача, от който е било или на всеки предплатен платежен инструмент за купувача. Coldfire трябва да има право на преценка, за да определи начина на обръщане от горните опции.

По отношение на продажбата на продукта от продавача на купувача, продавачът представлява и варантира на купувача:

Продавачът има право да продава продуктите на купувача или чрез онлайн магазина на Coldfire;

Купувачът трябва да има и да се ползва с тихо притежание на продуктите;

Продуктите са свободни от всякакво обвинение или тежест в полза на трета страна, с изключение на таксите за доставка;

Купувачът има право на всички гаранции и други обезпечения, приложими за продукта или като общо предоставени от производителя или продавача на продукта;

Продуктът трябва да отговаря на описанието и спецификациите, както е предвидено в онлайн магазина на Coldfire.

3. Информация за цените.

Продажната цена на продукта подлежи на промяна без предизвестие преди закупуването на продукта от купувача. Продажната цена е предоставена на онлайн магазина на Coldfire на принципа "AS е", както е предвидено от продавача. Поради технически причини може да има грешки при продажната цена, които могат да бъдат коригирани от продавача по всяко време и всяко приемане на оферта за продажба от страна на купувача на продуктите, подлежащи на такава дефектна продаваща цена, подлежаща на преценка на продавача, \ t не е валидно приемане и такава сделка може да бъде избегната от продавача.
Всички цени включват ДДС, освен ако не е посочено друго.

4. Доставка на продукта.

Има различни модели за доставка за доставка на закупения продукт на купувача, както е решено от продавача. Рискът от вреда, загуба или влошаване на продуктите по време на курса или доставката или по време на транзит е на продавача, а не на купувача. Продавачът представлява и гарантира, че продуктите, които са доставени, не са дефектни и са точно тези продукти, които са изброени и рекламирани от продавача на онлайн магазина на Coldfire и закупени от купувача и отговарят на всички описания и спецификации, както е предвидено в онлайн магазина. Всички поръчки ще бъдат изпратени от склада в рамките на 24 часа (по време на работни дни / понеделник-петък) след успешно плащане.
Адресът за доставка на купувача и PO код ще бъдат проверени с базата данни на онлайн магазина на Coldfire, преди купувачът да продължи да плаща за покупка на купувача. В събитието поръчката на купувача не е обслужвана от доставчиците на логистични услуги или от продавача или адресът за доставка не се намира в област, която е обхваната по формуляра за потвърждение на поръчката, купувачът може да предостави алтернативен адрес за доставка, на който продуктът може да бъде доставен от доставчик на логистика или от продавача. Специфичните условия за доставка са както следва:
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
1. Безплатна вътрешна доставка - експресна доставка за всички поръчки (с проследяване);
2. Безплатна международна експресна доставка, предоставена от DHL или TNT Express (обикновено 1-5 дни, с проследяване) за всички поръчки над 170 евро като обща сума при плащане. С изключение на някои отдалечени региони, където ще се прилага допълнителна такса.

Платена експресна доставка
За поръчки по-малко от 170 евро като обща сума при плащане.

Платена международна експресна доставка, предоставена от DHL или TNT Express (обикновено 1-5 дни, с проследяване) или друга проследяваща експресна услуга за всички малки кожени изделия: 17 EUR

С изключение на някои отдалечени региони, където ще се прилага допълнителна такса.

Моля, обърнете внимание, че няма гарантирано време за изпращане и всяка информация за времето за изпращане е да се оцени само и не трябва да се разчита като такава. За доставки извън ЕС могат да се дължат някои задължения и данъци при доставката. Ето защо времето не е същността на двустранния договор между купувача и продавача за покупка и продажба на продукт на или чрез онлайн магазина на Coldfire. Продуктът обаче не се доставя на купувача, освен ако купувачът не плати плащането на продукта.

Купувачът е длъжен да приеме доставката на закупените от Купувача Продукти, за които се счита, че са в състояние на доставка. Когато Купувачът пренебрегне или откаже да приеме доставката на поръчаните от Купувача продукти, Купувачът може да носи отговорност пред Продавача за такова неактуатиране и освен това носи отговорност за загуба на таксите или таксите, които Shopify ще е спечелил от Продавача, ако доставката или сделката е трябвало да бъде извършена. Купувачът потвърждава, че такива щети или загуби за Shopify и неговите трети страни не са косвени или косвени.

Правото на собственост върху Продуктите и други права и дялове в Продуктите се прехвърлят директно върху Купувача от Продавача при доставката на този Продукт и при пълно заплащане на цената на Продукта. При доставката се счита, че Купувачът е приел Продуктите. Рискът от загуба се прехвърля на Купувача при доставката на Продукта.

Тези Общи условия се управляват в съответствие със законите на България, без да се споменават противоречивите закони. Вие се съгласявате, че тези Условия за ползване са единствено в полза на Вас. То не е в полза на друго лице, освен за Вашите наследници и разрешените за това правоприемници.

Европейската комисия предоставя платформа за онлайн решаване на спорове (OS).
Тази платформа се предлага на http://ec.europa.eu/consumers/odr/.