Използвайте този банер, за да информирате клиентите за отстъпките, които се предлагат за вашите продукти.